Om Find Tilladelser

Find Tilladelser er en offentlig tilgængelig web applikation som giver adgang til visse typer af virksomhedsdata herunder tilladelser.

Der er mulighed for at søge både på en virksomhed og på en tilladelse.

Find tilladelser anvendes endvidere også af Politiet og Færdselsstyrelsen i forbindelse med tilsyn og kontroller. Kontrolmyndighederne har mulighed for at logge ind i systemet og kan, ud over den data der er offentlig tilgængelig, også se oplysninger om hvilke registreringsnumre der anvendes sammen med den enkelte tilladelse til varebilskørsel eller erhvervsmæssig persontransport i biler, samt oplysninger om hvem der er godkendt som ansvarlig leder eller transportleder i alle typer af virksomheder.