Bekrivelse af de enkelte tilladelsestyper:


Beskrivelse af diverse transporttyper
Færdselsstyrelsen offentliggør oplysninger om nedenstående tilladelsestyper og indehavere af disse. Der er tale om tilladelser, der giver ret til ubegrænset kørsel inden for et afgrænset geografisk område eller til at udføre en særlig opgave, f.eks. chaufførvikarudlejning. Der findes andre tilladelsestyper, f.eks. turtilladelser, ud over de nedennævnte som ikke offentliggøres. De tilladelser, der offentliggøres, kan alle benyttes til et ubegrænset antal kørsler.

Internationale tilladelser:

Gods lastbil (Tilladelse til international vejgodstransport for fremmed regning/fællesskabstilladelse):

Fællesskabstilladelsen kan anvendes til grænseoverskridende transporter i EøS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og østrig).

Fællesskabstilladelsen giver ret til at udføre godskørsel for fremmed regning med et motorkøretøj eller vogntog, hvis samlede tilladte total vægt overstiger 3.500 kg. Fællesskabstilladelsen udstedes som en original tilladelse og et antal kopier.

Fællesskabstilladelsen udstedes for indtil 10 år ad gangen.

Bus universal (Tilladelse til international personbefordring med bus):

Indehaveren af en EU-tilladelse kan udføre grænseoverskridende erhvervsmæssig personbefordring i EøS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og østrig).

Fællesskabstilladelsen giver ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring med et køretøj indrettet til mere end ni personer, føreren medregnet. Fællesskabstilladelsen udstedes som en original tilladelse og et antal kopier.

Fællesskabstilladelsen udstedes for indtil 10 år ad gangen.

Chaufførvikarudlejning (Godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed):

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med motorkøretøjer eller vogntog enten med en samlet tilladt totalvægt over 2,000 kg og op til 3,500 kg., eller med en samlet tilladt totalvægt over 3,500 kg. og til erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøjer indrettet til flere end ni personer, føreren medregnet. Indehavere af varebilstilladelser, fællesskabstilladelse til godskørsel for fremmed regning eller fællesskabstilladelse til erhvervsmæssig personbefordring kan godkendes til at drive chaufførvikarvirksomhed. Godkendelsen gælder i indtil 10 år ad gangen og udløber senest samtidig med indehaverens tilladelse.

Udlejning af bus uden fører (Tilladelse til udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig buskørsel):

Tilladelsen giver ret til at udleje ét motorkøretøj ad gangen, indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring. Tilladelsen udstedes for indtil 10 år ad gangen.

CEMT-tilladelser:

CEMT står for Den Europæiske Transportminister Konference. CEMT-tilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til transporter til, fra eller gennem alle de lande, som er omfattet af CEMT-samarbejdet.

Der udstedes forskellige typer CEMT-tilladelser, som har forskellig geografisk dækningsområde. Styrelsen offentliggør ikke de forskellige tilladelsestyper, men alene om der er udstedt en CEMT-tilladelse. Det er således ikke muligt på hjemmesiden at se, hvilket geografisk område en CEMT-tilladelse udstedt til en virksomhed dækker.

Tilladelsen udstedes for et år ad gangen løbende fra 1. januar til 31. december. Tilladelsen kan kun opretholdes, så længe indehaveren har en gyldig fællesskabstilladelse til godskørsel for fremmed regning.

Nationale tilladelser:

Varebilstilladelser:

En varebilstilladelse giver ret til, at udføre godskørsel for fremmed regning i et motorkøretøj med en maksimal tilladt totalvægt på mellem 2000 og 3.500 kg. Virksomheder som transporterer stykgods på over 11 kg. skal have udstedt en varebilstilladelse. Tilladelsen er national og omfatter kun danske transportudøvere, som udfører kørsel inden for den danske grænse.

Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EPT):

En EPT-tilladelse giver ret til at udføre taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder i motorkøretøjer beregnet til færre end 9 personer, føreren medregnet.

Tilladelsen er national og omfatter kun danske transportudøvere, som udfører kørsel inden for den danske grænse.

Tilladelse til offentlig service trafik (OST):

En OST-tilladelse giver ret til at udføre kontraktkørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden er pålagt at udføre i henhold til lov om trafikselskaber.

Tilladelsen er udstedt i henhold til den tidligere taxilov, og udfases således i takt med, at de udstedte OST-tilladelser udløber.